חוק בתי המשפט נוסח משולב 1

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק בתי המשפט נוסח משולב 1 , תשמ"ד-1984 תוכן ענינים פרק א': השופטים סעיף 1     נושא הפרק סעיף 2     כשירותם של שופטי בית המשפט העליון סעיף 2א     תקופת צינון למינוי שופט עליון סעיף 3     כשירותם של שופטי בית משפט מחוזי סעיף 4     כשירותם של שופטי בית משפט שלום  [ש/4] סעיף…

Read More

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק ביטוח בריאות ממלכתי , תשנ"ד-1994 תוכן ענינים סעיף 1     ביטוח הבריאות הממלכתי פרק א' – פרשנות סעיף 2     הגדרות פרק ב' – עקרונות יסוד סעיף 3     הזכות לשירותי בריאות סעיף 3א     קביעת תושבות סעיף 4     חברות בקופת חולים סעיף 4א     רישום ומעבר סעיף 5     מעבר מקופת חולים…

Read More

חוק איסור לשון הרע

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965 תוכן ענינים 3 פרק א: פרשנות 3 לשון הרע מהי סעיף 1 3 פרסום מהו סעיף 2 3 דרכי הבעת לשון הרע סעיף 3 3 לשון הרע על ציבור סעיף 4 3 לשון הרע על מת סעיף 5 3 פרק ב: אחריות ותרופות 3 לשון הרע – עבירה סעיף 6…

Read More

חוק איסור הפליה

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000 תוכן ענינים מטרה    סעיף 1 הגדרות    סעיף 2 איסור הפליה    סעיף 3 מודעות מפלות    סעיף 4 עוולה אזרחית    סעיף 5 חזקות    סעיף 6 מעמד תאגיד העוסק בהגנה על זכויות    סעיף 7 אחריות נושאי משרה בתאגיד    סעיף 8 עונשין    סעיף 9 דיון בדלתיים סגורות    סעיף…

Read More