משרד עורכי דין

במקרה של נזקי רכוש העיקרון הוא להחזיר ככל שניתן את מצב רכושו של הניזוק לקדמותו כפי שהיה לפני קרות הנזק ואף יתרה מכך לקבל פיצוי גם בגין הפסדים תוצאתיים והפסדים עתידים אשר נגרמו לניזוק בעקבות חוסר היכולת להשתמש ברכוש שניזוק.

 הטיפול המשפטי בלקוחות תביעות נזקי רכוש כולל

– יעוץ משפטי והכוונה לאורך כל הדרך וכבר מיד לאחר קרות אירוע הנזק.
– קיום משא ומתן עם חברות הביטוח השונות לקבלת הפיצוי המירבי.
– ייצוג בערכאות בתי המשפט השונים ברחבי הארץ.

 סוגי התביעות של נזקי גוף בטיפול משרדנו

תביעות ביטוח דירה – שריפה, הצפה, קלקול .
תביעות ביטוח דירה – ליקויי בנייה.
תביעות ביטוח רכב – שריפה, גניבה, תאונה.
תביעות רכב – אחריות ייצרן.