משרד עורכי דין

במקרה של נזקי גוף העיקרון הוא להחזיר ככל שניתן את מצב הניזוק לקדמותו כפי שהיה לפני קרות הנזק. יתרה מכך המטרה לקבל פיצוי כספי גם בגין הפסד עתידי בגין הוצאות מיוחדות אשר נזקק הניזוק להוציא ופיצוי בגין הפסד עתידי אשר נמנע מהניזוק להשיג בעקבות נזקי הגוף שהוסבו לו המגבילים אותו להגיע להישגים בחייו לאור נזק הגוף.

הטיפול המשפטי בלקוחות תביעות נזקי גוף כולל

– יעוץ משפטי והכוונה לאורך כל הדרך וכבר מיד לאחר קרות אירוע הנזק.
– ייצוג לקוחות בתביעות נגד חברות ביטוח.
– ייצוג לקוחות בתביעות נגד ביטוח לאומי (מל"ל).
– קיום משא ומתן עם חברות הביטוח השונות לקבלת הפיצוי המירבי.
– ייצוג בערכאות בתי המשפט השונים ברחבי הארץ.

סוגי התביעות של נזקי גוף בטיפול משרדנו

תאונות דרכים – על ידי תביעת פוליסת ביטוח חובה של חברת הביטוח.
ביטוח לאומי – תאונות עבודה וכן נכויות מתאונות או נכות כללית ממחלות קשות.
גורמים ציבוריים ומסחריים – בגין נפילה או החלקה או פגיעה בשטח ציבורי כגון קניון, חנות , רחוב, מדרכה, כביש וכו'.
תאונות תלמידים וילדים – בתי ספר, גני ילדים, גנים ציבוריים, מתנ"סים ומועדוני ילדים ותלמידים
חבות מעבידים חבות מעסיקים – בגין תאונות עבודה.
אובדן כושר עבודה – בגין פגיעה בכושר העבודה.
רשלנות רפואית – תביעה בשל טיפול רפואי או אסתטי לקוי או ניתוח שכשל או אבחון לקוי של איתור מחלה בזמן.
תאונות צבאיות – מפגעים, תאונות, פציעות במסגרת השירות הצבאי, שירות המילואים או אזרחים עובדי צה"ל.