משרד עורכי דין

בתביעות כספיות המטרה הינה להציב את הניזוק במצב של קבלת כספים להם הינו זכאי ו/או השייכים לו ואף קבלת פיצוי בגין הוצאות שהוציא על מנת קבלת הכספים.

הטיפול המשפטי בתביעות כספיות ללקוחותינו כולל

– יעוץ משפטי והכוונה לאורך כל הדרך וכבר מיד לאחר קרות אירוע הנזק.

– ייצוג בערכאות בתי המשפט השונים ברחבי הארץ.