תביעה נגד עיריית תל אביב

4 באוגוסט 2014
תביעה נגד עיריית תל אביב

הליכים משפטיים

רוכב קטנוע יפוצה בגין כביש מחליק לאחר שריפת ענק

12/11/2015 , 15:41 תיקי משרד עורכי דין משרד עורכי דין אביב והבה

עיריית תל אביב ורשות הארצית לכבאות והצלה, יפצו רוכב קטנוע אשר החליק כתוצאה מחומר מחליק שהיה דבוק בכביש לאחר שריפת ענק בדרך בן צבי בתל אביב ■ ת"א 1843-09-13 בבית משפט שלום בתל אביב

תביעה נגד עיריית תל אביב

החומר המחליק בכביש מיום 31.08.2012 בדרך בן צבי, בתל אביב / צילום: התובע

בחודש אוגוסט 2013 הוגשה תביעה ע"י משרדינו לבית משפט השלום בתל אביב בגין נזק שנגרם ללקוח לטענתו בעת שהיה ברכיבה על קטנוע בדרך בן צבי, בתל אביב.

בין יתר טענות התובע בכתב התביעה כי:

ביום 31.08.2012 בשעה 1:30 או במועד סמוך לכך, עת רכב התובע על הקטנוע ברח' בן צבי 69, בתל אביב, לפתע החליק התובע כתוצאה מחומר מחליק אשר כיסה את כל פני הכביש בשטח של 100 מ"ר לערך.

תביעה נגד עיריית תל אביב

צילום משטרת ישראל סוגרת את הכביש לאחר ת.ד. מיום 31.08.2012 בדרך בן צבי בתל אביב / צילום: התובע

כתוצאה מההחלקה איבד התובע את השליטה על הקטנוע ו"נגרר על הכביש". גופו של התובע נחבט והתחכך באורח קשה בכביש והתובע ספג מכות חזקות ביותר בכל חלקי גופו ובעיקר בראש, בצוואר, במרפקיו, ובברכיו.

כמו כן, קטנוע בבעלות התובע ניזוק ונהרס קליל.

תביעה נגד עיריית תל אביב

צילום הקטנוע לאחר תאונת הדרכים מיום 31.08.2012 בדרך בן צבי בתל אביב / צילום: התובע

בתגובה לטענות התובע בכתב התביעה, נטען ע"י עיריית תל אביב בין היתר בסעיף 7 לכתב ההגנה אשר הוגש לבית המשפט השלום בתל אביב, כי:

סעיף 7:

"… לנתבעת אין אחריות מוחלטת על כל מפגע המתרחש ברחבי העיר תל אביב. הנתבעת מתחזקת את הכבישים ו/או הרחובות אך אין לחייבה בדין מבלי להוכיח רשלנות מצד הנתבעת…".

טענת עיריית תל אביב כי החומר הדביק בכביש איננו באחריותה איננה טענת הגנה מספקת ואיננה מצופה מעירייה בסדר גודל כגון עיריית תל אביב וזאת לאור העובדה כי בסמוך לכביש בדרך בן צבי בתל אביב התרחשה ביום 28.08.2012 שריפת ענק לפני אירוע התאונה נשוא כתב התביעה ונדרשו למעלה מ- 30 כבאיות לכבות את השריפה וחלה חובה על העירייה לשמור על הדרכים בבעלותה ו/או ברשותה ו/או בתחומה עפ"י פקודת העיריות.

תביעה נגד עיריית תל אביב

תקריב צילום מיום 31.08.2012 של החומר המחליק בכביש בדרך בן צבי, בתל אביב / צילום: התובע

למען הסר ספק נשלח לב"כ עיריית תל אביב דוחות כיבוי אש ודוחות משטרת ישראל אשר מעידים על השריפה אשר התחוללה בדרך בן צבי בתל אביב ביום 28.08.2012 ועל התאונות הדרכים מיום 31.08.2012 ושם מצוין כי מספר רב של קטנועים החליקו.

לאחר מספר דיונים עיריית תל אביב הוסיפה כצד ג' את הרשות הארצית לכבאות והצלה לאור השריפה שארע במקום האירוע.

וביום 12.11.2015 ניתן פסק דין במסגרת הסדר פשרה בין הצדדים לפיו העירייה והרשות הארצית לכבאות והצלה יפצו את רוכב הקטנוע בגין נזקיו.

ת"א  1843-09-13 בבית משפט השלום בתל אביב