ביטול כתב אישום

7 ביולי 2014
ביטול כתב אישום

היום הסתיים הליך פלילי של ביטול כתב אישום בעניינו של בעל מוסך אותו אני מייצג בבית המשפט השלום בתל אביב אשר נטען לגביו שעבד ללא היתר וכי העונש על כך הינו 3 שנות מאסר ובנסיבות מחמירות עד 5 שנות מאסר.

לאחר שבחנה המאשימה בכובד ראש את טענותיי, החליטה המאשימה על חזרה מכתב האישום.

מפאת דיסקרטיות המקרה – לא מובאים פרטים נוספים.

מצ"ב ההחלטה מיום 06.01.2014 על ביטול כתב האישום.

ביטול כתב אישום

ביטול כתב אישום